Beta verze burzy NakamotoX je nyní oficiálně spuštěna. Pro obchodování a registraci se přihlašte na https://beta.trading.nakamotox.com

Security

Nakamotox se s ohledem na bezpečnost rozhodl pro dosud v krypto světě neviděný přístup k bezpečnosti. Ta je u nás na prvním místě a na vytvoření její architektury, provozních postupů a pravidel dodržování se podílel renomovaný tým bezpečnostních expertů, jejich práce byla poté auditována nezávislou konzultační společností. Potenciální rizika krádeže peněz či informací tak byla eliminována na teoretické minimum.

Naší hlavní prioritou je rovněž finanční stabilita, plné rezervy, zdravé bankovní vztahy a nejvyšší standardy dodržování právních předpisů. Dále jsou jen některé z našich bezpečnostních postupů. Seznam není úplný - můžete si být jisti, že naše bezpečnostní opatření přesahují to, co jsme ochotni zveřejnit.

Správa digitálních assetů

 • Všechny nové depozity jdou přímo do tzv. Cold-walletů, které jsou kompletně izolovány od jakýchkoliv online systémů.
 • Limitovaný počet assetů je uložen v semi-cold walletech, na chráněném hardwaru s komplexním několika úrovňovým šifrováním a geograficky diverzifikovanými lokalitami.
 • Pouze assety nutné pro udržení operační likvidity jsou uloženy v hot (online) peněženkách, zabezpečené multi-sig technologií a na speciálních single node fyzických serverech.
 • Všechny peněženky jsou šifrované.
 • Veškeré prostředí je monitorováno komplexním SIEM nasazením pro eliminaci a detekci možných útoků.

Bezpečnost systémů

 • Servery Nakamotoxu jsou umístěny v zamčených serverových racích, v uzamčených privátních klecích, uvnitř několika TIER III-IV profesionálních data center s nonstop bezpečnostní službou, video monitoringem a komplexní protipožární ochranou.
 • Data jsou za všech okolností šifrována, veškeré součástí systému jsou stavěny na microservices architektuře s geografickou redundancí a navzájem od sebe izolovány.
 • Data jsou replikována v reálném čase a zálohována na denní bázi.
 • Veškeré back-end funkce (uživatelská podpora, interní helpdesk atd.) běží na oddělené infrastruktuře nemající nic společného se samotnou infrastrukturou burzy.
 • Všichni naši zaměstnanci byli detailně prověřeni, jejich kontrakty obsahují podrobné NDA podmínky a závažná trestněprávní ujednání v případě jejich porušení. Veškeré informační toky se řídí vojenskými pravidly ve stylu „need to know only“.

Bezpečnost financí

 • Udržujeme plné rezervy - "bank run -zahlcení banky požadavky na výběr" je nemožný.
 • Prostředky zákazníků jsou umístěny na bankovních účtech oddělených od operačního účtu a poplatky jsou převáděny denně.
 • Finanční prostředky zákazníků nelze půjčovat k financování operací ani půjčovat, a to ani pro obchodování na vlastní platformě.
 • Máme pevné vztahy s několika bankami za účelem nezávislosti na běžné finanční instituci.